English Meaning for Malayalam Word ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം

ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം, Laghumasthishkam, ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം in English, ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം word in english,English Word for Malayalam word ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം, English Meaning for Malayalam word ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം, English equivalent for Malayalam word ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം

ലഘുമസ്‌തിഷ്‌കം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് Cerebellum എന്നാണ്.ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻറെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Browse Dictionary By Letters

© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.