English Meaning for Malayalam Word പട്ടിക

പട്ടിക English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം പട്ടിക നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . പട്ടിക, Pattika, പട്ടിക in English, പട്ടിക word in english,English Word for Malayalam word പട്ടിക, English Meaning for Malayalam word പട്ടിക, English equivalent for Malayalam word പട്ടിക, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word പട്ടിക

പട്ടിക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ Index, Lath, List, Slip, Piece of reaper, Listing, Menu, Panel, Schedule, Table, Catalogue, Chart, File, Register, Ticket, Purlin ഇവയാണ് . ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻഡെക്സ്
ലാത്

നാമം (noun)

അലക്

[Alaku]

വിശേഷണം (adjective)

ലിസ്റ്റ്
സ്ലിപ്

ക്രിയ (verb)

വഴുതിവീഴുക

[Vazhuthiveezhuka]

ഇടുക

[Ituka]

ഊരുക

[Ooruka]

ഉരസുക

[Urasuka]

പീസ് ഓഫ് റീപർ

നാമം (noun)

ലിസ്റ്റിങ്

നാമം (noun)

നാമാവലി

[Naamaavali]

മെൻയൂ
പാനൽ

നാമം (noun)

ഭാഗം

[Bhaagam]

ശാഖ

[Shaakha]

കവാടഫലകം

[Kavaataphalakam]

സമിതി

[Samithi]

സ്കെജുൽ
റ്റേബൽ
കാറ്റലോഗ്

ചാർറ്റ്

ക്രിയ (verb)

ഫൈൽ

നാമം (noun)

നിര

[Nira]

ഫയല്‍

[Phayal‍]

പത്രസമൂഹം

[Pathrasamooham]

അണി

[Ani]

അരം

[Aram]

വരി

[Vari]

റെജിസ്റ്റർ

നാമം (noun)

ഗണനാപത്രം

[Gananaapathram]

ലേഖ

[Lekha]

റ്റികറ്റ്

Check Out These Words Meanings

പട്ടിയല്‍
പ്രാചീന ശിലായുഗം
പുരുഷാധിപത്യപരമായ
ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നയാൾ
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ
ആരാധനാക്രമം
പഴ വർഗ്ഗങ്ങളെ വാറ്റി വൈൻ ആക്കുന്ന പ്രക്രിയ
ജൻമി
പഠനത്തിനായി വകുപ്പുതിരിച്ചുള്ള സസ്യശേഖരം അഥവാ സംഭരണം
അച്ഛൻ വഴിയുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആണുങ്ങൾ
സ്ത്രീകളുടെ ഗുഹ്യഭാഗം മറക്കാനുള്ള വെപ്പ്‌ മുടി
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ, വിശേഷിച്ച് ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവിന്റെ ശാഖ
പലവിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മിശ്രിതം
സമുദ്രകളുടെയും, ഭൂകമ്പകളുടെയും, കുതിരകളുടെയും പുരാതന ഗ്രീക്ക് ദൈവം
ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം
ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്നോ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ ഔദ്യോഗികമായി വിട്ടുപോരൽ
നിയമവുമായോ കുറ്റകൃത്യസ്ഥലവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യശാസ്ത്രവിദഗ്ധൻ
കൈ കഴുകുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാസം കൂടിയ പാത്രം
പ്രസവത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏതാനും ആഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ച
പുനചംക്രമണം നടത്താനാകാത്ത
നഖം, ദംഷ്ട്രം, കുളംബ്
കരള്‍, പിത്തകോശം, അഗ്ന്യാശയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ
ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മേഖലയിലോ പുതുതായി അല്ലെങ്കിൽ വൈകി എത്തിയയാൾ
ചുവരിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കലാകാരന്മാറ്
ധൃതിയില്‍ യാത്രയാകുക
ഒരു നാടൻ പാട്ട്
നീന്തലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി
അമിതമായി ഒരു കർമ്മത്തിൽ മതിമറന്ന് മുഴുകിയിരിക്കുക
തുച്ഛീകരിക്കുക
സഹായക ഗ്രന്ഥി
ഒരു ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിലോ അഞ്ചാമതായി വരുന്നത്
ഒരു വിശയത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരു വിശയത്തിലേക്ക് വ്യതിചലിക്കുന്നത്
കുതിര,ഒട്ടകം,ആന,സൈക്കിൾ മുതലായവയുടെ പുറത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന ഹോക്കി കളി
വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
പണത്തിനു പകരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂല്യമുള്ള കൃത്രിമമായ ഇലക്ട്രോണിക് നാണയം
ഗോപർ പാമ്പ്
തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാളങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആമ
കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്
വളം ജലസേജനത്തിലൂടെ നൽകൽ
ഒരു രാജ്യത്തെ കോടതിയില്‍ നിന്നും, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കോടതിയിലേക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കാനുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ
ആസ്ത്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷമുള്ള ഒരിനം പാമ്പ്
പൂക്കളില്‍ പല വൃത്തങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ പരസ്പരം സംയോജിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ
കാനഡ മുതൽ മെക്സിക്കോവരെ കാണുന്ന നീളമുള്ള വാലുള്ള ചെറിയ ഇനം എലി
ന്യൂസിലൻഡിൽ കാണുന്ന പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷി
ജപ്പാനിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം മീൻ
കരുതല്‍ നിക്ഷേപം

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.