English Meaning for Malayalam Word ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌

ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌ English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌ നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌, Urasal‍keaandundaakunna punnu, ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌ in English, ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌ word in english,English Word for Malayalam word ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌, English Meaning for Malayalam word ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌, English equivalent for Malayalam word ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌

ഉരസല്‍കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്‌ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് Chafe എന്നാണ്.ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻറെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ചേഫ്

Browse Dictionary By Letters

© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.