English Meaning for Malayalam Word ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി

ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി, Uchchhishtangal‍ itunnathinulla kuzhi, ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി in English, ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി word in english,English Word for Malayalam word ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി, English Meaning for Malayalam word ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി, English equivalent for Malayalam word ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി

ഉച്ഛിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇടുന്നതിനുള്ള കുഴി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ Cess-pit, Cesspit ഇവയാണ് . ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Check Out These Words Meanings

ഒരു വിരുന്നിനോ പൊതു പരിപാടിക്കോ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ അതിഥി ആയി ചെല്ലുക
പ്രസംഗകല
ഇല കൊണ്ടോ ഇല പോലുള്ളത് കൊണ്ടോ അലങ്കരിക്കുക
ആള്‍ക്കൂട്ടത്തോടുള്ള ഭയം
ആത്മാവിന്റെ വിശ്രമത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന
കുറ്റാരോപണത്തിനു മറുപടിയായി കടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ തിരിച്ചു കുറ്റാരോപണം നടത്തുകയോ ചെയ്യൽ
മണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച
ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അക്ഷരം
സുദീർഘം
ശിലാഭൂതമനുഷ്യവിജ്ഞാനീയം
നിര്‍ദ്ദേശക വാക്യം
മേൽശാന്തി
കാര്‍ഷികവനവത്കരണം
സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറുക
ആഫ്രിക്കയിലെ തുറന്ന പുല്‍പ്രദേശം
താൽകാലികമായി വിവരങ്ങൾ രേഖ പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഇടവകയ്ക്കും രൂപതയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭരണ തലം
ഒരു നക്ഷത്രഗണം
അവിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഹാരം
രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത
ദീർഘ കാലത്തേക്കുള്ള വലിയൊരു മാറ്റം
ഓരോ നാലാമത്തെ വര്‍ഷത്തിലും ഫ്രെബ്രുവരി മാസത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്ന ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച
ഓസ്ട്രേലായയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പൊയ്ക
കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മെനഞ്ഞ മുത്തശ്ശി കഥയിലെ ഭീകരരൂപി
ചുവട് മാറുക
തേനീച്ചകളുടെ കൂട്
ജന്മനക്ഷത്രകല്ല്
ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന
പൈശാചികമായി
വലിയ അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്കുള്ള മാറ്റം
പാന്‍ഡ
കാട്ടു തീ
അസൗകര്യപ്രദമായ
സാമര്‍ത്ഥ്യത്തോടെ
ഡ്രൈവർ
കാപട്യമുള്ള
രണ്ട് കച്ചവടക്കാർ മാത്രം ഉള്ള മാർക്കറ്റ്
അപഗ്രഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത
മാന്ത്രിക ചിഹ്നം
മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച
ചികിത്സാ സംബന്ധിയായ അവധി
ആനുകൂല്യം പറ്റുന്ന ആൾ
കാശ് കൊടുത്തു മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലെ മുറി അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു താമസിക്കൽ
ധാർമികതയേക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ
ഫലപ്രദമാവുക

Browse Dictionary By Letters

© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.