Owner Meaning in Malayalam

Meaning of Owner in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Owner Meaning in Malayalam, Owner in Malayalam, Owner Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Owner in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Owner, relevant words.

ഔനർ

നാമം (noun)

ഉടമസ്ഥന്‍

ഉ+ട+മ+സ+്+ഥ+ന+്

[Utamasthan‍]

നാഥന്‍

ന+ാ+ഥ+ന+്

[Naathan‍]

അധീശന്‍

അ+ധ+ീ+ശ+ന+്

[Adheeshan‍]

ഉടമ

ഉ+ട+മ

[Utama]

ജന്മി

ജ+ന+്+മ+ി

[Janmi]

ഉടമക്കാരന്‍

ഉ+ട+മ+ക+്+ക+ാ+ര+ന+്

[Utamakkaaran‍]

Plural form Of Owner is Owners

1. The owner of the restaurant greeted us warmly and showed us to our table.

1. റസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ ഉടമ ഞങ്ങളെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ മേശ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

The owner of the company is known for his innovative and successful business strategies.

കമ്പനിയുടെ ഉടമ നൂതനവും വിജയകരവുമായ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്.

As a homeowner, it's important to keep up with regular maintenance tasks.

ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ, പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

The owner of the car dealership offered us a great deal on a new vehicle.

കാർ ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ ഉടമ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിന് ഒരു വലിയ ഓഫർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

The owner of the dog park kindly reminded us to clean up after our pets.

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഡോഗ് പാർക്കിൻ്റെ ഉടമ ഞങ്ങളെ സ്‌നേഹപൂർവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

The owner of the boutique has impeccable taste and always stocks the latest fashion trends.

ബോട്ടിക്കിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് കുറ്റമറ്റ അഭിരുചിയുണ്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ സംഭരിക്കുന്നു.

The owner of the property generously allowed us to use their land for our community event.

ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവൻ്റിനായി അവരുടെ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമ ഉദാരമായി ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചു.

The owner of the bookstore recommended a captivating novel that I couldn't put down.

പുസ്തകശാലയുടെ ഉടമ എനിക്ക് ഇറക്കിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആകർഷകമായ നോവൽ ശുപാർശ ചെയ്തു.

The owner of the antique shop has a passion for collecting unique and valuable items.

പുരാവസ്തു കടയുടെ ഉടമയ്ക്ക് അദ്വിതീയവും വിലപ്പെട്ടതുമായ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശമുണ്ട്.

The owner of the gym is dedicated to helping his clients achieve their fitness goals.

ജിമ്മിൻ്റെ ഉടമ തൻ്റെ ക്ലയൻ്റുകളെ അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിതനാണ്.

Phonetic: /ˈəʊnə/
noun
Definition: One who owns something.

നിർവചനം: എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായുള്ളവൻ.

Example: The police recovered the stolen car and returned it to its owner.

ഉദാഹരണം: പോലീസ് മോഷ്ടിച്ച കാർ കണ്ടെടുത്ത് ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി.

Definition: The captain of a ship.

നിർവചനം: ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ.

ഔനർഷിപ്

നാമം (noun)

ഉടമാവകാശം

[Utamaavakaasham]

ഉടമസ്ഥത

[Utamasthatha]

ജന്‍മാവകാശം

[Jan‍maavakaasham]

വിശേഷണം (adjective)

അനാഥമായ

[Anaathamaaya]

ഔനർ ഡ്രൈവർ

നാമം (noun)

പബ്ലിക് ഔനർഷിപ്

നാമം (noun)

പൊതു ഉടമ

[Peaathu utama]

നാമം (noun)

റ്റെമ്പൽ ഔനർ

നാമം (noun)

ഡൗനർസ്
ലാൻഡോനർ

നാമം (noun)

ഭൂവുടമ

[Bhoovutama]

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.