English Meaning for Malayalam Word രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം

രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം, Rogatthinte phalamaayi samyukthakeaashangalil varunna maattangalekuricchulla padtanam, രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം in English, രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം word in english,English Word for Malayalam word രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം, English Meaning for Malayalam word രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം, English equivalent for Malayalam word രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം

രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സംയുക്തകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് Histopathology എന്നാണ്.ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻറെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Check Out These Words Meanings

വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന
രക്ഷാധികാരി
പൂച്ചയോടുളള ഇഷ്ടമുള്ളയാൾ
രണ്ടോ നാലോ കുളമ്പുകളുള്ള സസ്തിനി
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കൽ
മൃഗങ്ങളുമായുള്ള പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭോഗം
സാധാരണ പരസ്പരം നയങ്ങളെ എതിർക്കാറുള്ള രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ, ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണം
നെപ്പോളിയനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എജന്റ്
ജനങ്ങളുടെ ആവേശ, ആസ്വാദന, സന്തോഷ മനസ്ഥിതി യെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
ഉപോല്‍പ്പന്നം
നിന്ദയോടെ
ഉപോൽപ്പന്നം
വിധിയിൽ വിശ|സികുനവൻ
ചെറിയ തുടാകിയ മാംസം
കഥാപാത്രത്തിന്റെ പതനം
വലിയ വീഞ്ഞ് ഭരണി
ജോലിചെയ്യുന്നത് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്തൃ മനുഷ്യൻ
ശ്രേഷ്ഠ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്യൽ
താൽക്കാലികമായ
അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുക
സ്ഥാന നിർണ്ണയ രേഖ
കറുത്ത സ്ത്രീകളോടുള്ള വിരക്തി
പാലുണ്ണി
ആയിരം ടെറാബൈറ്റുകൾ
ഉമ്മവയ്ക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം
കടലിൽ കാണപെടുന്ന ഒരു തരം സന്ധ്യ ഇനം
സൂഫീ ദർഗ്ഗകളുൽ ആലപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ശ്രുതികളിലുള്ള ഗാനം
വെള്ളാരംകല്ല്
ആവശ്യപ്പെടുന്ന മോചനദ്രവ്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ മറ്റെല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്രിയാക്രമം
സഹോദരിമാർ ഒരു ഭർത്താവിനെ പങ്കിടുന്ന വിവാഹസമ്പ്രദായം
നിശ്വാസത്തോടെ ഉച്ഛരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ
ഏറ്റവും മികച്ച തലത്തിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ
ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന
ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം
ഘടികാരത്തിന്റെ കൈകളാൽ നിർമ്മിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു ക്ലിക്കുചെയ്യൽ ശബ്ദം
കള്ളുകുടിയൻ
അചഞ്ചലനായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന
അവിതര്‍ക്കിതമായി
മിനുസപ്പെടുത്താത്ത
ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഒരു ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനം
ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്
ഈസ്റ്റേൺ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം കൂവലുള്ള ഒരു തരം പക്ഷി
© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.