Malayalam English Dictionary

English Meaning for Malayalam Word മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4

മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4 English Word

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4 നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4, Matteaaru vivaahammoolamunu 4, മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4 in English, മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4 word in english,English Word for Malayalam word മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4, English Meaning for Malayalam word മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4, English equivalent for Malayalam word മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word മറ്റൊരു വിവാഹംമൂലമുണ് 4

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button