English Meaning for Malayalam Word ധ്വന്യനുകരണം

ധ്വന്യനുകരണം English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം ധ്വന്യനുകരണം നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . ധ്വന്യനുകരണം, Dhvanyanukaranam, ധ്വന്യനുകരണം in English, ധ്വന്യനുകരണം word in english,English Word for Malayalam word ധ്വന്യനുകരണം, English Meaning for Malayalam word ധ്വന്യനുകരണം, English equivalent for Malayalam word ധ്വന്യനുകരണം, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word ധ്വന്യനുകരണം

ധ്വന്യനുകരണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് Onomatopoeia എന്നാണ്.ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻറെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നാമം (noun)

Browse Dictionary By Letters

© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.