Heir-apparency Meaning in Malayalam

Meaning of Heir-apparency in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Heir-apparency Meaning in Malayalam, Heir-apparency in Malayalam, Heir-apparency Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Heir-apparency in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu .Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

Heir-apparency

നാമം (noun)

Co-heir

നാമം (noun)

Heir

എർ

നാമം (noun)

Heir apparent

എർ അപെറൻറ്റ്

നാമം (noun)

Heiress

എറസ്

നാമം (noun)

Heirloom

എർലൂമ്

നാമം (noun)

Heirs

എർസ്

നാമം (noun)

Legal heir

ലീഗൽ എർ

നാമം (noun)

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു പദങ്ങള്‍

Heir-apparency meaning in Malayalam

       
Share This Post ↪

Leave a Reply

Your email address will not be published.

JOIN